ANDRZEJ KAPUSTA, FIRE AND ICE/A FURTHER PERSPECTIVE MAGRITTE’S BALCONY
Ogień i lód/Dalsza Perspektywa Balkonu Magritte’a 1989-2015

Fire and Ice/A Further Perspective of Magritte’s Balcony Ogień i Lód/Dalsza Perspektywa Balkonu Magritte’a
In 2013 I began to work on the second part of the Fire and Ice cycle which I had suspended working on back in 1993. In the new paintings, the opposites from the title commence to be expressed by means of a single integrated form. At first glance all solids are constructed in compliance with the logics of stereometry, yet upon a closer analysis, it turns out that certain fragments of them are impossible objects. Serenity and balance of these paintings prove to be not so obvious anymore. Fire and Ice is an almost abstract cycle. The only form appearing in these works from the very beginning and having connotations with a humanoid shape constitutes a reference to the painting by Rene Magritte: Perspective II Manet’s Balcony.

Ogień i Lód/Dalsza Perspektywa Balkonu Magritte’a
W 2013 roku rozpocząłem pracę nad drugą częścią, zawieszonego w 1993 roku cyklu „Ogień i Lód”. W nowych obrazach tytułowe przeciwieństwa zaczynają być wyrażane za pośrednictwem jednej, zespolonej formy. Na pierwszy rzut oka wszystkie bryły zbudowane są zgodnie z logiką stereometrii, jednak uważniejsza analiza pokazuje, że niektóre ich fragmenty to figury niemożliwe. Spokój i równowaga tych obrazów okazuje się nie być już tak oczywista. „Ogień i Lód” jest cyklem prawie abstrakcyjnym. Jedyna forma, od początku pojawiająca się w tych pracach, mająca konotacje z kształtem humanoidalnym jest nawiązaniem do obrazu Rene Magritte’a: Perspective II Manet’s Balcony.